Βραβεία

Ο στόχος μας είναι η κορυφή

Χρυσό Βραβείο
Χρυσό Βραβείο

MEDITERRANEAN TASTE AWARDS 2021.

Βραβείο Χρυσό
Διαγωνισμός MTA Excellent Taste Awards
Χώρα Ελλάδα
Χρυσό Βραβείο
Χρυσό Βραβείο

MEDITERRANEAN TASTE AWARDS 2021.

Βραβείο Χρυσό
Διαγωνισμός MTA Excellent Taste Awards
Χώρα Ελλάδα